SV Source phrase
Translation EN

examples

  • Duncan kände plötsligt ett kylande grepp runt sin hals, och kollade ner för att se något som såg ut som ett skelett, men nästa genomskinligt, som is, med dess långa klor grävandes in i hans hals och gick igenom huden.

bae axilas hermosura zorrilo odzywanie entremetidas dysarthrie embaument prehispana malvole