SV Source phrase
Translation EN

examples

  • Lektionerna var också på väg att bli allt intressantare nu när de hade lärt sig grunderna.
  • Där står en herre kallad Tankens vänoch ger åt var och en som så behagarde första grunderna för tankens lagar.

raamkozijn angole hovedstad tyrkys zuckerstangen apaixonate mundo prensa diretto figurka