SV Source phrase
Translation EN

examples

 • Hon var formellt anställd av stiftelsen och till Sivarnandans stora häpnad utbetalades den första månadslönen i förskott så fort anställningskontraktet hade undertecknats.
 • Polisen måste i alla fall knacka på och utföra ett formellt förhör.
 • Dragan Armanskijs utredning var formellt underställd den officiella polisutredningen, men han hade också en egen agenda.
 • ”Du är formellt tillbaka i utredningen.
 • Trots att Annika formellt med jämna mellanrum uppmanade sin klient att besvara frågor från polisen var hon innerst inne mycket nöjd med Salanders kompakta tystnad.
 • Domare Jörgen Iversen krävde att Lisbeth skulle underkasta sig ett förhör där hon formellt vittnade om sin kunskap om Zalachenkoaffären.
 • ”Jag ber om ursäkt för att jag har låtit er vänta, mina herrar”, började han formellt.
 • ””Gärna, mor”, svarade Joffrey formellt.
 • ”Jag tror att det är bäst att du kommer in och lämnar ett formellt vittnesmål.
 • Slutligen utsåg hon formellt Monica Figuerola till spaningsledare.
 • Allt detta var formellt begripligt.

variados gasell exagerando signar araser paukerei desconocido hebdomadaire chochea colluse