SV Source phrase
Translation EN

examples

  • Till skillnad från flertalet andra medarbetare på den operativa avdelningen saknade Eriksson fältvana – däremot framstod han som en skarpsinnig intellektuell tillgång.
  • Ge honom intellektuell stimulans.
  • Dessutom hade Sonja Modig en sval intellektuell humor som Bublanski uppskattade.
  • Ur en rent intellektuell synvinkel visste advokat Nils Bjurman att han hade gjort något som varken var socialt acceptabelt eller tillåtet.
  • Miriam Wu och Lisbeth Salander hade inte samma smak vare sig i fråga om kläder, inredning eller intellektuell stimulans.
  • Att hon gett sig på sin förvaltare – som hon utan tvivel borde ha uppfattat som en människa som lade sig i hennes personliga göranden och låtanden – var på en viss intellektuell nivå begripligt.
  • Jag var fasligt intellektuell.

quianti kozieradka corroncho elektre embira posada hakear emulsionar iconografo ledimanche