SV Source phrase
Translation EN

rindu octava aksamitka vergangenheits puretin joncher caisse klaxonner exonerado senyum