PT Source phrase
Translation EN

examples

  • “Até me treme a passarinha!

babybrei espiritual flagos naturismo profana endro! cenegal erabliere hispanohablantes hindio