PL Source phrase
Translation EN

examples

  • - Wychodzę na mały rekonesans.
  • Wieczorem ruszyłam wreszcie na rekonesans.
  • Myślę, że po śniadaniu powinniśmy przeprowadzić mały rekonesans w okolicy, w której mieszka pani Warren.
  • Pierwsze dni w tej wiosce poświęciłem na spacery, podczas których zajmowałem się badaniami botanicznymi, a w przerwach przeprowadziłem rekonesans we wszystkich dużych posiadłościach i zapoznałem się z rodzinną historią ich mieszkańców.
  • Pod domem polecił mi zostać ze sobą, a swojego przyjaciela posłał na rekonesans.
  • Wraz z inspektorem przeprowadziliśmy też mały rekonesans.
  • Turek natłuścił swą garottę, naoliwił pistolet i przeprowadził rekonesans w okolicznych sklepach.

eunucos ebraico sellerie gassigehen chillando komigen rebolando ophtalmoscopie solidifie stalówka