PL Source phrase
Translation EN

examples

  • Po paru minutach prawie cały personel był w komplecie.
  • Miałam nadzieję, że kiedy wrócę do bawialni, wszyscy już się rozejdą, lecz byli tam w komplecie.
  • Nie był dziś zbyt rozmowny, przede wszystkim chyba dlatego, że raczej trudno było wypowiedzieć się swobodnie, kiedy rodzina zebrała się w komplecie.
  • – W komplecie były dwa banknoty po pięćdziesiąt euro.
  • - Mówi pan, że jest ich sześć w komplecie?
  • Sprawiedliwości staje się zadość, ofiara zostaje ocalona, rodzina jest w komplecie.
  • Każdy z nas ma dostać po pięć milionów dolarów, ale nie zobaczymy ani centa, jeśli cała trójka nie będzie w komplecie.
  • Błądził wzrokiem po komplecie stylowych mebli z ciemnego buku i po wzorzystym perskim dywanie, który jak kalejdoskop zdawał się zmieniać rysunek.

癇癪 maarifa cétone gattine lnternet lechinas vandring lleno almohadon armarios