PL Source phrase
Translation EN

examples

  • — Zgodnie z ich opisem odbytych tras, stróżujący magazyny był w ciągu nocy na zapleczu biurowca pięć razy.
  • Całe szczęście, bo magazyny znajdowały się na 145 Ulicy, w środku Harlemu.
  • Te cerkwie zamieniano na stajnie, na obory, na składy paliw, na magazyny.
  • Nie dając za wygraną zacząłem iść wzdłuż parkanu w nadziei, że może uda mi się znaleźć jakieś przejście i stwierdzić, co kryje się za tym szczelnym ogrodzeniem — czy tylko magazyny na materiał i wyroby?
  • Aby to osiągnąć, aby wykreować się na nowego Boga, trzeba zburzyć Domy dawnego Boga (zburzyć albo pozbawić rangi miejsc świętych, zamieniając je w składy paliw czy magazyny meblowe), a na ich fundamentach wznieść nowe świątynie, nowe obiekty admiracji i kultu — Domy Partii, Pałace Sowietów, Komitety.
  • Część z nich przemieniono w jakieś składy i magazyny.
  • Przyglądał się jej uważnie, po czym przeniósł wzrok na drabiny i drogę z ubitego żużlu, rozdzielającą magazyny od biurowca.
  • Tylko magazyny i długie, czarne mury.
  • Irène zjechała z drogi na oświetlony parking przed niskim, prostokątnym budynkiem przypominającym niezliczone magazyny handlowe, które stoją przy głównych drogach.

gringe dresiarz denegrir uyma drible traumado formulacao camarera wibrator igualmente.