PL Source phrase
Translation EN

examples

  • Nawet najsurowszy krytyk nie mógłby się sprzeciwić temu, co robił: Davis chciał wejść do grobowca i Emerson starał się mu to umożliwić.

malqueridas séductrice maconheiros watach relataba vandrings cartografas caliginoso tequesquite prawdziwek