PL Source phrase
Translation EN

examples

  • Trzeba było zapisać się do pierwszej gildii kupieckiej.
  • Niech pan tylko nie myśli, że być kupcem pierwszej gildii to cymes mit kompot.

quase kjole cawamas origanos barcode interesseira collidi caluski charcutier effeuillage