HU Source phrase
Translation EN

catracha transkriptionen djevelen pulpe oftalmica græsslåmaskine deludid restmuell enfarto makulator